!!! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ.Υ.Π

Ανακοινώνεται ότι με βάση το ΠΔ 94/2013(ΦΕΚ 132/5-6-2013τΑ), το Τμήμα θα λειτουργήσει με την υφιστάμενη μορφή του έως 31-10-2018,μετα καταργείται.

Για το λόγο αυτό οι φοιτητές του Τμήματος με αίτηση τους, (σχέδιο της όποιας επισυνάπτεται στη παρούσα ανακοίνωση), έχουν την δυνατότητα επιλογής ένταξης τους, στα παρακάτω Τμήματα:

  • Στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας − Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα το Μεσολόγγι.

  • Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα την Αμαλιάδα.

  • Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα την Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει από το διάστημα 10/09/2018 μέχρι και 01/10/2018, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος,την αίτηση (επικυρωμένη από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρουν την προτίμηση τους.

Η κατάθεση της αίτησης επιλογής μπορεί να γίνει:

  1. Με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του τμήματος:ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ –ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΤΚ 30200
  2. ή μεσω ΚΕΠ (με αποστολή όλων των στοιχείων της αίτησης).
  3. ή ιδιοχειρως στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επισυναπτόμενα Αρχεία