ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΥΜ

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΜΥΜ άπτονται σε:
  • Δυναμική – Λειτουργία και Σχεδιασμού Μηχανών
  • Μηχανουργική Κατεργασία και Κατασκευή Μηχανών
  • Αντοχή Δοκιμών Υλικών και Μηχανών

Το εργαστήριο διενεργεί

Δοκιμές σε υλικά και στοιχεία μηχανών:

Εφελκυσμού, Θλίψης, Κάμψης, Στρέψης, Ερπυσμού, Κόπωσης, Σκληρομέτρησης, Κρούσης

Μηχανουργικές κατεργασίες κοπής (τόρνος, φρέζα, δράπανο, πριόνι, ψαλίδι) και διαμόρφωσης (στράντζα).
Δυναμομετρήσεις έλξης οχημάτων και παρελκόμενων
Δραστηριοποιείται σε δράσεις:
Σχεδιασμό και Κατασκευή Στοιχείων Μηχανών, Μηχανισμών και Μηχανών.
Σχεδιασμό και Υλοποίηση Διατάξεων και Μεταλλικών Κατασκευών.

Υποστηρίζοντας Εκπαιδευτική, Ερευνητική Δραστηριότητα και Υπηρεσίες.

Ε-mail Εργαστηρίου ΜΥΜ:  engineer@teimes.gr , mechanic@teimes.gr