ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μπαταργιάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ; 26310 58424

e-mail: batc@teiwest.gr