ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει αναμορφωθεί και διδάσκεται στους σπουδαστές από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.
  • Η αλλαγή αυτή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος συνοδεύτηκε και από την αλλαγή γνωστικού αντικειμένου και την μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων το 2009.
  • Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων είναι οκτώ (8) εξάμηνα.
  • Κατά την διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις. Γίνονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής των παρεχομένων γνώσεων.
  • Κατά την διάρκεια του τελευταίου, ογδόου, εξαμήνου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και εκπονείται η πτυχιακή εργασία.
  • Κατά την διάρκεια των σπουδών, ο σπουδαστής παρακολουθεί κυρίως μαθήματα αναφερόμενα στην Μηχανολογία και την Τεχνολογία των Υδάτινων Πόρων ενώ η δομή του προγράμματος σπουδών εξασφαλίζει την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των σπουδαστών.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ!

Επίσης, για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας το Τμήμα ακολουθεί τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ